DGW BIP DGW
Kadra
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

KADRA


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
gen. bryg. Robert Głąb

 

 

Urodzony 30 września 1965 roku w Olkuszu, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Kwalifikacje zawodowe doskonalił między innymi podczas Kursu Taktyczno-Operacyjnego w Akademii Obrony Narodowej, specjalistycznych kursów wojskowych dotyczących planowania operacyjnego i szkolenia zrealizowanych w szkole NATO w Oberammergau (RFN), w Rydze (Łotwa) oraz kursu z zakresu dowodzenia operacjami powietrznymi (JFACC Commander Course) w CASPOA, Lyon (Francja). W 2009 roku ukończył Studia Operacyjno–Strategiczne w Akademii Połączonych Dowództw i Sztabów w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, a w 2010 roku uzyskał dyplom w zakresie studiów obronnych na King’s College London.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju. Doświadczenie zdobywał zajmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy baterii, szefa sztabu w dywizjonach rakietowych i technicznym. W 1999 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu rakietowego. W 2004 roku został szefem szkolenia, a dwa lata później szefem sztabu Brygady.

W 2009 roku po ukończeniu studiów w Shrivenham rozpoczął służbę w Dowództwie Sił Powietrznych jako starszy specjalista, by po roku objąć stanowisko szefa Sekretariatu Dowództwa.

W 2012 roku rozpoczął służbę w strukturach NATO na stanowisku szefa Zarządu Szkolenia (A-7) w Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych NATO (HQ AIRCOM) w Ramstein (RFN). Po powrocie do kraju w 2015 roku kontynuował służbę w Zarządzie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W dniu 7 marca 2016 roku, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, objął stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa. 15 sierpnia 2016 roku został mianowany na stopień generała brygady.

 


ZASTĘPCA DOWÓDCY GARNIZONU WARSZAWA
płk Roman Januszewski

Urodził się 28 lutego 1970 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1993). Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim gdzie uzyskał tytuł magistra na wydziale dziennikarskim (1997). W latach 2000-2001 kontynuował naukę na kierunkach: polityka i zarządzanie oświatą (studia podyplomowe). Dowodził plutonem i Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego (1993-1997 i 1997-2001). Szefem Wydziału Służb Garnizonowych Komendy Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy został w 2001 roku. Od 2002 do 2006 roku dowodził Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. W latach  2006-2007 kierował Wydziałem Ogólnym w Dowództwie Garnizonu Warszawa. Kolejne cztery lata w jego karierze zawodowej to stanowisko dowódcy Pułku Ochrony w Warszawie. Od 2011 roku dowodził 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Z dniem 21 listopada 2016 r., zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa.

 


ZASTĘPCA DOWÓDCY-SZEF LOGISTYKI DGW
płk Krzysztof Kseń

Urodził się 14 kwietnia 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Chemicznych (1989), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1996), Akademii Obrony Narodowej (1998) i kursu taktyczno-operacyjnego w AON (2002). Służbę zawodową rozpoczął w 3. Pułku Przeciwchemicznym, później służył w Ośrodku Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwchemicznej dowodząc kolejno plutonem i kompanią. W latach 1992-1995 pełnił służbę w sztabie 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, a w latach 2004-2007 pełnił w nim obowiązki dowódcy. Od kwietnia 2007 do grudnia 2009 r. pełnił obowiązki Szefa Oddziału Zabezpieczenia DGW. Stanowisko Szefa Szkolenia DGW objął 7 grudnia 2009 r. Z dniem 1 lipca 2016 r. objął obowiązki Zastępcy Dowódcy - Szefa Logistyki DGW.

 

 


SZEF SZTABU DGW
płk Witold Lipiński

Urodził się 16 sierpnia 1965 roku w Łomży. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1990) oraz Akademii Obrony Narodowej (studia dyplomowe – 1999, studia podyplomowe 2010). Kwalifikacje zawodowe doskonalił podczas kursu taktyczno-operacyjnego w Akademii Obrony Narodowej (AON).
Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Elblągu. W 1986 r. podjął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu wyznaczony został na stanowisko dowódcy plutonu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W latach 1995-1997 wykonywał zadania w Komendzie Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy jako oficer wydziału szkolenia. Po ukończeniu AON, w 1999 roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera, a następnie specjalisty w wydziale operacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa. W latach 2004-2005 pełnił służbę wojskową w pułku ochrony jako szef sztabu pułku. Po powrocie do DGW objął stanowisko szefa wydziału operacyjnego – zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego (G-3), a od 2012 roku szefa Oddziału Operacyjnego (G-3) – zastępcy szefa sztabu. Z dniem 18 listopada 2016 r., zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, został
wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu DGW.
 

 


GŁÓWNY KSIĘGOWY-SZEF FINANSÓW
płk Przemysław Gruszka

Urodzony 15 września 1968 r. w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu, w 1987 r. podjął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość. W 1991 r. po promocji na I stopień oficerski rozpoczął zawodową służbę wojskową w Szkole Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie na stanowisku szefa Służby Finansowej. Następnie od 1995 r. kontynuował służbę na różnych stanowiskach służbowych w Garnizonie Kraków, w Oddziale Finansów Krakowskiego Okręgu Wojskowego, w 2 Korpusie Zmechanizowanym, w Delegaturze Departamentu Kontroli. Od 2005 r. rozpoczął służbę w Oddziale Uposażeń Departamentu Kadr, a następnie objął stanowisko Zastępcy Szefa Oddziału Realizacji Budżetu w Departamencie Budżetowym. Z dniem 6 lipca 2009 r. objął stanowisko Głównego Księgowego – Szefa Finansów Dowództwa Operacyjnego, a następnie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od dnia 4 lipca 2016 r. jest Głównym Księgowym – Szefem Finansów DGW. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Żonaty, ma córkę. Zainteresowania: turystyka, sport, kabaret.

 

 

 


POMOCNIK DOWÓDCY GARNIZONU WARSZAWA DO SPRAW CEREMONIAŁU WOJSKOWEGO-SZEF PIONU

płk Andrzej Drozd


Urodził się 16 lutego 1973 r. w Kraśniku. Jest absolwentem Akademii Podlaskiej Siedlce (2007) oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2008). W 1996 r., po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, został skierowany do Komendy Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy jako dowódca plutonu. Służył tam, zajmując kolejne stanowiska, do 2001 r. kiedy Komenda została przeformowana w Dowództwo Garnizonu Warszawa. Pozostał w tej instytucji zdobywając doświadczenie głównie w Pionie Ceremoniału Wojskowego. Od 20 listopada 2017 r. jest szefem Pionu oraz pomocnikiem dowódcy Garnizonu Warszawa ds. ceremoniału wojskowego.

 

 

 

 


SZEF SZKOLENIA DGW

płk Wojciech Daniłowski


Urodził się 25 października 1966 r. w Zambrowie. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Techniczo-Rolniczej w Bydgoszczy.
W 1990 r., po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, został skierowany do 15 Brygady Radiowo-Kablowej jako dowódca plutonu. Służył tam, zajmując kolejne stanowiska, do czerwca 2002 roku. Kolejne lata spędził w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia i Dowództwie Garnizonu Warszawa. W 2015 roku objął stanowisko dowódcy 24 Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. jest szefem szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter