DGW BIP DGW
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 

 
Zgodnie z art. 23 b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782) Dowództwo Garnizonu Warszawa określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dowództwa Garnizonu Warszawa jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Dowództwa Garnizonu Warszawa udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

Pobierz
wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

INFORMACJE O PODMIOCIE

 

Nazwa:

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Adres korespondencyjny:

 

PlacMarszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel.: 261 873 249
fax: 261 873 259

e-mail: dgw.kancelaria@ron.mil.pl

www: http://www.dgw.wp.mil.pl/

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter